Dissabte 29 de juliol Barcelona Poble Espanyol

ENTRADES:

 • - Entrada Festival (29 juliol): 55 euros + despeses de distribució
 • - Warm up (28 juliol): 30 euros + despeses de distribució
 • - L'abonament 2 dies (28 i 29 juliol): 75 euros + despeses de distribució (Limitat a 1000 abonaments)


 • La capacitat legal del poble espanyol es de 5200 entrades

ENTRADES ONLINE:

ENTRADES FÍSIQUES:

NORMATIVA:

 • És terminantment prohibit filmar o gravar aquest esdeveniment.

  Així mateix l'ús de flash i l'entrada al recinte amb gravadores, càmeres professionals, ampolles, llaunes, paraigües, o qualsevol objecte que l'organització estimi perillós.

 • Aquestes entrades estan confeccionades amb mesures de seguretat. L'organització no garanteix l'autenticitat d'aquesta entrada si no està adquirida als punts de venda oficials.

  No compris la teva entrada al carrer.

 • Qualsevol persona amb entrada falsificada li serà denegada l'entrada i pot estar sotmesa a les accions legals pertinents.

 • L´organització es reserva el dret d'alterar o canviar el programa.

  Si la data del concert varia per alguna circumstància, aquesta entrada serà valida per la data definitiva. En aquest suposat no es podrà reclamar la devolució de l'import excepte si la data difereix en més d'un més de la data senyalada a l'anvers d'aquesta entrada.

 • Abans d'entrar, tota persona pot estar subjecte a un escorcoll segons la llei vigent. El refusament a l'escorcoll és motiu de no admissió.

 • És reservat el dret d'admissió.

 • L'admissió només es permetrà amb l'entrada completa. El posseïdor d'aquesta entrada perdrà els seus drets si abandona el recinte.

 • En cas de suspensió de I espectacle l'organització es compromet a retornar l'import d'aquesta entrada en un plat; de 15 dies a partir de la data que consta a l'anvers d'aquesta entrada.

 • Aquest concert es realitzarà indiferentment de les condicions meteorològiques, excepte cas d'imminent perill.

 • En cas de cancel•lació de I espectacle un cop el posseïdor de l'entrada fos a dins del recinte, només amb la presentació d'aquesta entrada podrà gaudir dels drets inherents de la mateixa.

 • Qualsevol reclamació haurà de ser acompanyada de la presentació d'aquesta mateixa entrada.

 • L'entrada al recinte és permesa a partir dels 16 anys. Els menors de 16 anys podran accedir amb l'acompanyament d'un pare, mare o tutor legal degudament documentat